Τι είναι ένα Business Plan (επιχειρηματικό πλάνο)

Τι είναι ένα Business Plan (επιχειρηματικό πλάνο)
Tο επιχειρηματικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και μερικές φορές το μοναδικό έγγαφο κείμενο που παρουσιάζει ολοκληρωμένα την επενδυτική πρόταση, γι’ αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό, ολοκληρωμένο, σύντομο, κατανοητό και να αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον του επενδυτή-χρηματοδότη.

Το επιχειρηματικό σχέδιο παρουσιάζεται πολύ συνοπτικά στον επενδυτή – χρηματοδότη, αλλά συνοδεύεται από αναλυτικούς πίνακες, παραρτήματα κλπ., στα οποία μπορεί αυτός να ανατρέξει για περισσότερη ενημέρωση ή επιβεβαίωση κάποιων στοιχείων.

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις ολόκληρο το άρθρο του startup.gr.

Πηγή άρθρου: Envolve