Τι είναι οι τόκοι υπερημερίας και πότε προκύπτουν αυτοί;

Τι είναι οι τόκοι υπερημερίας και πότε προκύπτουν αυτοί;

Οι τόκοι υπερημερίας δύναται να επιβαρύνουν τον λογαριασμό που δεν έχει πληρωθεί εμπρόθεσμα.
Οι τόκοι υπερημερίας υπολογίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω αλγόριθμο:

Τόκος Υπερημερίας = Ανεξόφλητο Υπόλοιπο x Επιτόκιο Υπερημερίας x Ημέρες Καθυστέρησης / 360 Χαρτόσημο = Τόκος Υπερημερίας x Ποσοστό Χαρτοσήμου

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις τη συνέχεια του άρθρου στο Watt-Volt.

Πηγή άρθρου:

Envolve