Τι είναι τα προθεσμιακά συμβόλαια;

Τι είναι τα προθεσμιακά συμβόλαια;

Το προθεσμιακό συμβόλαιο είναι μια ιδιωτική συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλομένων μέσω της οποίας ο πωλητής ή ο αγοραστής υποχρεούται να αγοράσει ή να προσφέρει ένα στοιχείο ενεργητικού σε καθορισμένη τιμή και σε καθορισμένο χρόνο.

Αυτό ακούγεται κάπως σαν την αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, αλλά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι κατά κύριο λόγο τυποποιημένα και χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, ενώ τα προθεσμιακά συμβόλαια εκδίδονται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά -οι όροι συμφωνούνται ιδιωτικά μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή- και συνήθως διαφέρουν από συμβόλαιο σε συμβόλαιο. Λόγω αυτής της περιπλοκότητας όσον αφορά τους όρους διαπραγμάτευσης, τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν μπορούν να τεθούν σε αγοραπωλησία σε χρηματιστήρια και είναι εκτεθειμένα σε υψηλότερο κίνδυνο.

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις τη συνέχεια του άρθρου στο Capital.com.

Πηγή άρθρου:

Envolve