Χρηματοδότηση γέφυρα

Word of the Week
#EnvolveEDU

Χρηματοδότηση γέφυρα

/xrimato’ðotisi ‘ʝefira/phr.
Χρηματοδότηση γέφυρα (Bridge financing) είναι ένα προσωρινό δάνειο ή χρηματοδότηση που χρησιμοποιείται για να σταθεροποιηθεί η χρηματοοικονομική θέση μιας εταιρείας, ενός οργανισμού ή μιας χώρας, μέχρι να συμφωνηθούν οι όροι μιας πιο μόνιμης χρηματοδότησης.
Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο