Χρηματοδότηση – Γέφυρα

Χρηματοδότηση – Γέφυρα

Η χρηματοδότηση – γέφυρα, συχνά με τη μορφή δανείου γέφυρας, αποτελεί μια προσωρινή επιλογή χρηματοδότησης που χρησιμοποιούν οι εταιρείες και άλλες οντότητες για να εδραιώσουν βραχυπρόθεσμα τη χρηματοοικονομική θέση τους μέχρις ότου μπορέσει να οργανωθεί ένας μακροπρόθεσμος ή και μόνιμος μηχανισμός χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση – γέφυρα κατά κανόνα παρέχεται από μια επενδυτική τράπεζα (με τη μορφή δανείου) ή από ένα σχήμα venture capital (όπου το δάνειο χορηγείται έναντι μετοχικού κεφαλαίου ως αντάλλαγμα).

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις τη συνέχεια του άρθρου στο Capa Epsilon.

Πηγή άρθρου:

Envolve