Είμαστε μία μικρή και αφοσιωμένη ομάδα, με πάθος την παροχή ουσιαστικής επιχειρηματικής υποστήριξης. Πιστεύουμε ότι όλοι – ανεξάρτητα από την προηγούμενη εμπειρία τους και το παρελθόν τους – αξίζουν να έχουν την ευκαιρία για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους ονείρων.

CHRISTOPHER R. UPPERMAN

Διευθύνων Σύμβουλος

ALEXANDROS NOUSIAS

Διευθυντής, Ελλάδα

MARIA GABRIELLA ANAGNOSTOPOULOS

Project Manager & Financial Analyst, Ελλάδα

QUINN SMEATON

Program Manager, ΗΠΑ

MILTOS N. LAOPODIS

Marketing & Operations Analyst, Ελλάδα

KONSTANTINOS KOMPOTHEKLAS

Business Development Associate, Ελλάδα

KRYSTAL VERAS

Social Media & Digital Engagement Strategist, ΗΠΑ