Τμήμα Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Δήμος Charleston

Το Τμήμα Υπηρεσιών Γειτονιάς (Neighborhood Services Division) είναι ένας αγωγός βοήθειας και δράσης μεταξύ των κατοίκων της Πόλης του Charleston και της δημοτικής αρχής.

Το τμήμα παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες σε μεμονωμένους κατοίκους και φροντίζει ώστε οι ανησυχίες που εκφράζουν εκπρόσωποι των δημοτικών οργανώσεων να προσεγγίσουν τους κατάλληλους αξιωματούχους της πόλης.

Περισσότερες πληροφίες για το City of Charleston Dept. of Business Services στον σύνδεσμο: https://www.charleston-sc.gov/businessservices