Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, The Libra Group

Ο Γιώργος Λογοθέτης είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Libra Group και μέλος της επιτροπής της Ελληνικής Πρωτοβουλίας. Το Libra Group είναι ένας ιδιωτικός διεθνής επιχειρηματικός όμιλος που ελέγχει 30 θυγατρικές εταιρείες σε πέντε ηπείρους και έχει επικεντρωθεί κυρίως στη ναυτιλία, την αεροπλοΐα, τη μεσιτεία ακινήτων (real estate), τη φιλοξενία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ξεκίνησε να εργάζεται στη οικογενειακή ναυτιλιακή εταιρεία το 1993 και έγινε Διευθύνων Σύμβουλος το 1994 στην ηλικία των 19. Στα χρόνια που ακολούθησαν προήδρευσε στη ανάπτυξη της εταιρείας με την αύξηση του στόλου της από τρία σε 55 πλοία σήμερα. Ο Γιώργος Λογοθέτης δημιούργησε το Libra Group ως μέσο διαφοροποίησης των επιχειρήσεων της οικογένειας η οποία πραγματοποιήθηκε από την πώληση 67 πλοίων μεταξύ του 2004 και του 2007.

Στην ανάπτυξη και τη διαχείριση του Ομίλου Libra ο Γιώργος Λογοθέτης είναι πρόθυμος να παρέχει ευκαιρίες και ανταμοιβή για πρωτοβουλίες. Αυτό το πνεύμα της ευκαιρίας συνοψίζεται στο παγκόσμιο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Ομίλου Libra το οποίο απευθύνεται ειδικά σε Έλληνες φοιτητές και φοιτητές της Βόρειας Αμερικής με ελληνική καταγωγή. Εκτός των επιχειρήσεων, ο Γιώργος έχει αναλάβει πολλές φιλανθρωπικές δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόσφατα, ο ίδιος και η σύζυγός του Nitzia ίδρυσαν το Seleni, ένα ίδρυμα που παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και φροντίδα της ψυχικής υγείας και ευεξίας σε γυναίκες.