Επικεφαλής Κοινωνικής Ευθύνης, Ελλάδα, Όμιλος Libra
Πρόεδρος, Envolve Entrepreneurship

Ως εκπρόσωπος της Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Libra, ο Jimmy Athanasopoulos είναι υπεύθυνος για τα προγράμματα Libra Social στην Ελλάδα.
Ο Jimmy είναι επίσης υπεύθυνος για τις δημόσιες σχέσεις και τις επαφές με τους συνεργάτες, τους διαχειριστές και τους δικαιούχους των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ομίλου Libra.
Μετά από ένα MBA από το Πανεπιστήμιο Northeastern Illinois, ο Jimmy ξεκίνησε την καριέρα του στο Σικάγο ως πάροχος χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Αργότερα ανέλαβε διάφορους διαχειριστικούς ρόλους σε πολυεθνικές εταιρείες, όπως οι DNV, Tyco Healthcare και TetraPak, προτού εισέλθει στη διαχείριση των πλοίων ως Γενικός Δημοσιονομικός Ελεγκτής με την FreeSeas Inc. προετοιμάζοντας εκθέσεις για την SEC. Αργότερα, έγινε μέλος της εταιρείας G. Bros Maritime S.A., όπου ήταν υπεύθυνος οικονομικών αναφορών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Jimmy έγινε μέλος του Ομίλου Libra το 2012 ως Διευθυντής του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας (Envolve Entrepreneurship), ένα πρόγραμμα βράβευσης ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων που χρηματοδοτείται και λειτουργεί από τον όμιλο Libra.

Το 2015, προσχώρησε στην διοικητική ομάδα του ομίλου Libra, ως επικεφαλής κοινωνικής ευθύνης, παρέχοντας στρατηγική επίβλεψη των παγκόσμιων προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης και εκπαίδευσης του ομίλου.

Το 2016, ο Jimmy ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο Harvard Business School.

Το 2019, διετέλεσε Ενδιάμεσος Οικονομικός Διευθυντής της EuroEnergy, της ενεργειακής εταιρείας του Ομίλου Libra στην Ευρώπη. Στην EuroEnergy, ο Jimmy διαχειριζόταν την οικονομική στρατηγική της εταιρείας και ήταν υπεύθυνος οικονομικών αναφορών στους εταίρους.

Επιπλέον, είναι Πρόεδρος του Envolve Entrepreneurship και συμμετέχει ως σύμβουλος στο Συμβούλιο του American Community School, στην Αθήνα.

Παραμένει μέλος του νομικού συμβουλίου του προγράμματος HOME Project από την ίδρυσή του. To HOME Project είναι μια πρωτοβουλία που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από τον όμιλο Libra για να προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο για τους πρόσφυγες, με ιδιαίτερη έμφαση στα ασυνόδευτα παιδιά.