Δες και μάθε μία νέα λέξη ή φράση κάθε εβδομάδα από το χώρο της επιχειρηματικότητας.
Η Λέξη της Εβδομάδας (Word of the Week) ανανεώνεται συνεχώς και γίνεται ένα λεξικό επιχειρηματικών όρων που θα σε βοηθήσει στην κατανόηση της επιχειρηματικής ορολογίας.

Η λέξη της εβδομάδας:

Μάρτιος 31, 2020 in WoW

Διαχείριση διαθεσίμων

Word of the Week #EnvolveEDU Διαχείριση διαθεσίμων /ðja'çirisi ðja'θesimon /phr. Η Διαχείριση διαθεσίμων έχει ως βασικό αντικείμενο την υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων της Οικονομικής Διεύθυνσης μιας επιχείρησης σε ό,τι αφορά…
Read More
WoW

B2B

Word of the Week #EnvolveEDU B2B /bē to͞o bē/ n.   Το B2B (συντομογραφία του Business-to-Business) αναφέρεται σε…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

B2C

Word of the Week #EnvolveEDU B2C /bē to͞o sē/ n.   Το B2C (συντομογραφία του Business-to-Consumer)…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

Bootstrap

Word of the Week #EnvolveEDU Bootstrap /ˈbuːtstrap/ n.   Με τον όρο Bootstrap αναφερόμαστε στην κατάσταση…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

Burn Rate

Word of the Week #EnvolveEDU Burn Rate /bɜː(r)n reɪt/ n.   Ο ρυθμός με τον…
Laopodis Miltos
Αύγουστος 13, 2019
WoW

Conversion

Word of the Week #EnvolveEDU Conversion /kənˈvəːʃ(ə)n/ n.   Με τον όρο conversion (μετατροπή) αναφερόμαστε…
Laopodis Miltos
Ιούλιος 12, 2019
WoW

Crowdfunding

Word of the Week #EnvolveEDU Crowdfunding /ˈkraʊdfʌndɪŋ/ n.   Το Crowdfunding, στα ελληνικά «χρηματοδότηση από…
Laopodis Miltos
Ιούλιος 3, 2019
WoW

Design Thinking

Word of the Week #EnvolveEDU Design Thinking /dɪˈzaɪn θɪŋ.kɪŋ/ n.   Είναι μία μεθοδολογία που…
Laopodis Miltos
Οκτώβριος 4, 2019
WoW

Dilution

Word of the Week #EnvolveEDU Dilution /dʌɪˈluːʃn/n.   Η έκδοση πολλών μετοχών από μια εταιρεία…
Laopodis Miltos
Ιανουάριος 9, 2020
WoW

Disruption

Word of the Week #EnvolveEDU Disruption /dɪsˈrʌpʃən/ n.   Επίσης γνωστό ως disruptive innovation. Με τον όρο…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

Freemium

Word of the Week #EnvolveEDU Freemium /ˈfriːmɪəm/ n.   To Pitch Deck είναι μία σύντομη παρουσίαση…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

Funnel

Word of the Week #EnvolveEDU Funnel /ˈfʌn(ə)l/n.   Με τον όρο Funnel στο ψηφιακό μάρκετινγκ…
Laopodis Miltos
Νοέμβριος 14, 2019
WoW

Growth Hacking

Word of the Week #EnvolveEDU Growth Hacking /ɡrəʊθ ˈhækɪŋ/ n.   Το Growth Hacking αποτελεί ένα ολοκληρωμένο συστηματοποιημένο μοντέλο, το οποίο είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Δεν αφορά μόνο επιμέρους ενέργειες, αλλά μία γενικότερη κατεύθυνση, η οποία συμβαδίζει με τους αναπτυξιακούς στόχους της επιχείρησης. Διάβασε Περισσότερα Στο…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

Long Tail

Word of the Week #EnvolveEDU Long Tail /lôNG tāl/phr.   Long tail ονομάζουμε την επιχειρηματική…
Agapi Kyriakopoulou
Μάρτιος 13, 2020
WoW

Outsourcing

Word of the Week #EnvolveEDU Outsourcing /ˈaʊtˌsɔːsɪŋ/n.   Εξωτερική ανάθεση (outsourcing) είναι η ανάθεση διαφόρων…
Laopodis Miltos
Δεκέμβριος 2, 2019
WoW

Positioning

Word of the Week #EnvolveEDU Positioning /pəˈzɪʃ(ə)n/ n.   Στην γλώσσα του μάρκετινγκ, με τον…
Laopodis Miltos
Οκτώβριος 18, 2019
WoW

Rebranding

Word of the Week #EnvolveEDU Rebranding /riːbrændɪŋ/ n.   Η διαδικασία κατά την οποία ένα…
Laopodis Miltos
Οκτώβριος 9, 2019
WoW

SaaS

Word of the Week #EnvolveEDU SaaS /(săas)/ n.   To SaaS (Software as Service), δηλαδή το…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

Scalability

Word of the Week #EnvolveEDU Scalability /skeɪ.ləˈbɪl.ə.ti/ n.   Με τον όρο scalability (δηλαδή επεκτασιμότητα) εννοούμε…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

Scaleup Company

Word of the Week #EnvolveEDU Scaleup Company /skāləp kəmp-nē/ n.   Οι scaleup εταιρείες είναι…
Laopodis Miltos
Σεπτέμβριος 19, 2019
WoW

Serial Entrepreneur

Word of the Week #EnvolveEDU Serial Entrepreneur (κατά συρροή επιχειρηματίας) /sɪəriəl ɒntrəprəˈnɜː/ n.   Με…
Laopodis Miltos
Ιούλιος 30, 2019
WoW

Unicorn

Word of the Week #EnvolveEDU Unicorns /yo͞onəˌkôrns/ n.   Άτυπος όρος που αποδίδεται σε startups…
Laopodis Miltos
Απρίλιος 8, 2019
WoW

Ανάλυση SWOT

Word of the Week #EnvolveEDU Ανάλυση SWOT /análisi swät/ n.   Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού…
Laopodis Miltos
Μάρτιος 22, 2019
WoW

Απόσβεση

Word of the Week #EnvolveEDU Απόσβεση /apósvesi /phr.   Απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι ο…
Agapi Kyriakopoulou
Μάρτιος 20, 2020
WoW

Ισολογισμός

Word of the Week #EnvolveEDU Ισολογισμός /isolojizmós/ n.   Συνοπτική λογιστική κατάσταση που εμφανίζει τα…
Laopodis Miltos
Μάιος 16, 2019
WoWWoW

Μικροδάνειο

Word of the Week #EnvolveEDU Μικροδάνειο /mikróδánio/ n. Ένα μικρό, βραχυπρόθεσμο δάνειο χαμηλού επιτοκίου, που…
Laopodis Miltos
Αύγουστος 26, 2019
WoW

Μικροδάνειο

Word of the Week #EnvolveEDU Μικροδάνειο /mikróδánio/ n.   Ένα μικρό, βραχυπρόθεσμο δάνειο χαμηλού επιτοκίου,…
Laopodis Miltos
Αύγουστος 26, 2019
WoW

Οργανόγραμμα

Word of the Week #EnvolveEDU Οργανόγραμμα /orγanóγrama/ -το   Οργανόγραμμα είναι η σχηματική απεικόνιση της οργανικής…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019

©2019 Envolve. All Rights Reserved

Κιτ επιβίωσης για τον COVID-19

#together
Ξεπερνάμε μαζί την παγκόσμια κρίση που επέφερε ο COVID – 19, συγκεντρώνοντας περιεχόμενο από το startup οικοσύστημα.

ΔΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ