Δες και μάθε μία νέα λέξη ή φράση κάθε εβδομάδα από το χώρο της επιχειρηματικότητας.
Η Λέξη της Εβδομάδας (Word of the Week) ανανεώνεται συνεχώς και γίνεται ένα λεξικό επιχειρηματικών όρων που θα σε βοηθήσει στην κατανόηση της επιχειρηματικής ορολογίας.

Η λέξη της εβδομάδας:

Αύγουστος 3, 2020 in WoW

Customer Success

Word of the Week #EnvolveEDU Customer Success Το Customer Success (Επιτυχία Πελατών) είναι μια μακροπρόθεσμη, επιστημονικά σχεδιασμένη στρατηγική για τη μεγιστοποίηση της βιώσιμης αποδεδειγμένης αξίας των πελατών και των εταιρειών.…
Read More
WoW

B2B

Word of the Week #EnvolveEDU B2B /bē to͞o bē/ n.   Το B2B (συντομογραφία του Business-to-Business) αναφέρεται σε…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

B2C

Word of the Week #EnvolveEDU B2C /bē to͞o sē/ n.   Το B2C (συντομογραφία του Business-to-Consumer)…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

Bootstrap

Word of the Week #EnvolveEDU Bootstrap /ˈbuːtstrap/ n.   Με τον όρο Bootstrap αναφερόμαστε στην κατάσταση…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

Burn Rate

Word of the Week #EnvolveEDU Burn Rate /bɜː(r)n reɪt/ n.   Ο ρυθμός με τον…
Laopodis Miltos
Αύγουστος 13, 2019
WoW

Conversion

Word of the Week #EnvolveEDU Conversion /kənˈvəːʃ(ə)n/ n.   Με τον όρο conversion (μετατροπή) αναφερόμαστε…
Laopodis Miltos
Ιούλιος 12, 2019
WoW

Crowdfunding

Word of the Week #EnvolveEDU Crowdfunding /ˈkraʊdfʌndɪŋ/ n.   Το Crowdfunding, στα ελληνικά «χρηματοδότηση από…
Laopodis Miltos
Ιούλιος 3, 2019
WoW

Customer Success

Word of the Week #EnvolveEDU Customer Success Το Customer Success (Επιτυχία Πελατών) είναι μια μακροπρόθεσμη,…
Agapi Kyriakopoulou
Αύγουστος 3, 2020
WoW

Design Thinking

Word of the Week #EnvolveEDU Design Thinking /dɪˈzaɪn θɪŋ.kɪŋ/ n.   Είναι μία μεθοδολογία που…
Laopodis Miltos
Οκτώβριος 4, 2019
WoW

Dilution

Word of the Week #EnvolveEDU Dilution /dʌɪˈluːʃn/n.   Η έκδοση πολλών μετοχών από μια εταιρεία…
Laopodis Miltos
Ιανουάριος 9, 2020
WoW

Disruption

Word of the Week #EnvolveEDU Disruption /dɪsˈrʌpʃən/ n.   Επίσης γνωστό ως disruptive innovation. Με τον όρο…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

Freemium

Word of the Week #EnvolveEDU Freemium /ˈfriːmɪəm/ n.   To Pitch Deck είναι μία σύντομη παρουσίαση…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

Funnel

Word of the Week #EnvolveEDU Funnel /ˈfʌn(ə)l/n.   Με τον όρο Funnel στο ψηφιακό μάρκετινγκ…
Laopodis Miltos
Νοέμβριος 14, 2019
WoW

Growth Hacking

Word of the Week #EnvolveEDU Growth Hacking /ɡrəʊθ ˈhækɪŋ/ n.   Το Growth Hacking αποτελεί ένα ολοκληρωμένο συστηματοποιημένο μοντέλο, το οποίο είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Δεν αφορά μόνο επιμέρους ενέργειες, αλλά μία γενικότερη κατεύθυνση, η οποία συμβαδίζει με τους αναπτυξιακούς στόχους της επιχείρησης. Διάβασε Περισσότερα Στο…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

Long Tail

Word of the Week #EnvolveEDU Long Tail /lôNG tāl/phr.   Long tail ονομάζουμε την επιχειρηματική…
Agapi Kyriakopoulou
Μάρτιος 13, 2020
WoW

Outsourcing

Word of the Week #EnvolveEDU Outsourcing /ˈaʊtˌsɔːsɪŋ/n.   Εξωτερική ανάθεση (outsourcing) είναι η ανάθεση διαφόρων…
Laopodis Miltos
Δεκέμβριος 2, 2019
WoW

Positioning

Word of the Week #EnvolveEDU Positioning /pəˈzɪʃ(ə)n/ n.   Στην γλώσσα του μάρκετινγκ, με τον…
Laopodis Miltos
Οκτώβριος 18, 2019
WoW

Rebranding

Word of the Week #EnvolveEDU Rebranding /riːbrændɪŋ/ n.   Η διαδικασία κατά την οποία ένα…
Laopodis Miltos
Οκτώβριος 9, 2019
WoW

SaaS

Word of the Week #EnvolveEDU SaaS /(săas)/ n.   To SaaS (Software as Service), δηλαδή το…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

Scalability

Word of the Week #EnvolveEDU Scalability /skeɪ.ləˈbɪl.ə.ti/ n.   Με τον όρο scalability (δηλαδή επεκτασιμότητα) εννοούμε…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019
WoW

Scaleup Company

Word of the Week #EnvolveEDU Scaleup Company /skāləp kəmp-nē/ n.   Οι scaleup εταιρείες είναι…
Laopodis Miltos
Σεπτέμβριος 19, 2019
WoW

Serial Entrepreneur

Word of the Week #EnvolveEDU Serial Entrepreneur (κατά συρροή επιχειρηματίας) /sɪəriəl ɒntrəprəˈnɜː/ n.   Με…
Laopodis Miltos
Ιούλιος 30, 2019
WoW

Unicorn

Word of the Week #EnvolveEDU Unicorns /yo͞onəˌkôrns/ n.   Άτυπος όρος που αποδίδεται σε startups…
Laopodis Miltos
Απρίλιος 8, 2019
WoW

Αειφορία

Word of the Week #EnvolveEDU Αειφορία Η αειφορία αναφέρεται στην οικονομική δραστηριότητα που τελείται με…
Team GR
Ιούνιος 26, 2020
WoW

Ανάλυση SWOT

Word of the Week #EnvolveEDU Ανάλυση SWOT /análisi swät/ n.   Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού…
Laopodis Miltos
Μάρτιος 22, 2019
WoW

Απόσβεση

Word of the Week #EnvolveEDU Απόσβεση /apósvesi /phr.   Απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι ο…
Agapi Kyriakopoulou
Μάρτιος 20, 2020
WoW

Ισολογισμός

Word of the Week #EnvolveEDU Ισολογισμός /isolojizmós/ n.   Συνοπτική λογιστική κατάσταση που εμφανίζει τα…
Laopodis Miltos
Μάιος 16, 2019
WoWWoW

Μικροδάνειο

Word of the Week #EnvolveEDU Μικροδάνειο /mikróδánio/ n. Ένα μικρό, βραχυπρόθεσμο δάνειο χαμηλού επιτοκίου, που…
Laopodis Miltos
Αύγουστος 26, 2019
WoW

Μικροδάνειο

Word of the Week #EnvolveEDU Μικροδάνειο /mikróδánio/ n.   Ένα μικρό, βραχυπρόθεσμο δάνειο χαμηλού επιτοκίου,…
Laopodis Miltos
Αύγουστος 26, 2019
WoW

Οργανόγραμμα

Word of the Week #EnvolveEDU Οργανόγραμμα /orγanóγrama/ -το   Οργανόγραμμα είναι η σχηματική απεικόνιση της οργανικής…
Maria Anagnostopoulos
Μάρτιος 14, 2019

©2019 Envolve. All Rights Reserved

7th Envolve Award Greece – Winners Announcement Ceremony

#EnvolveAwardGreece
Κάνε δωρεάν εγγραφή για να παρακολουθήσεις την εκδήλωση

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ