ΤοInagrosπροσφέρει σε αγρότες και γεωπόνους μία διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία συλλέγει δεδομένα από αισθητήρες και δορυφόρους. ΤοInagrosστοχεύει να γίνει μέρος της εξέλιξης της έξυπνης γεωργίας μέσω της αυτοματοποίησης και της βιώσιμης διαχείρισης που προσφέρει. 

Ιστοσελίδα:https://www.inagros.com

Αιτούντες:Ανδρέας Ζερκούλης, Δημήτρης Δρόσος, Βασίλης Κασιμάτης, Βασίλης Λάσκος, ΓιώργοςΚορμάζος, ΒάσωΒαρβουτσή 

Το όραμά μας ειναι το Inagros να αποτελέσει θεμέλιο λίθο στην εξέλιξη του αγρότη.

inagros

Το inagros στοχεύει στην βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας των καλλιεργιών, καθώς και στη μείωση του νερού, των λιπασμάτων και της κατανάλωσης ενέργειας.

inagros