Στατιστική ανάλυση κοινού θεατρικών παραστάσεων μέσω ερωτηματολογίων και βάσης δεδομένων. Σκοπός της ομάδας είναι η επαναπροώθηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στους συντελεστές της ελληνικής θεατρικής παραγωγής ως συμβουλευτικές υπηρεσίες, εμφανίζοντας ταυτόχρονα τις πιο βασικές πληροφορίες πίσω στο κοινό.
Αιτούντες: κ. Κώστας Καραγκούνης, κα. Jevgenia Lakissova, κ. Θανάσης Κότσης