Η Sentio Solutions αναπτύσσει το Feel (www.myfeel.com), το πρώτο έξυπνο βραχιόλι που αναγνωρίζει αυτόματα τα ανθρώπινα συναισθήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Tο βραχιόλι συλλέγει βιοσήματα από το χρήστη, ενώ οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης αναγνωρίζουν τη συναισθηματική του κατάσταση. Παράλληλα, η εφαρμογή του Feel στο κινητό δίνει συμβουλές στον χρήστη, βασισμένες στις αρχές της ψυχολογίας, που τον βοηθούν να πετύχει ψυχική ευεξία.
Αιτούντες: Γιώργος Ελευθερίου, Χάρης Τσίρμπας.