Αρχική Δημόσια Προσφορά- Initial Public Offering (IPO)

Word of the Week
#EnvolveEDU

Αρχική Δημόσια Προσφορά – Initial Public Offering (IPO)

/arxiki/δimósia/prosforá/ φρ.
 
Ως αρχική δημόσια προσφορά (Initial Public Offering – ΙΡΟ) γνωστή και ως «εισαγωγή στο χρηματιστήριο», αναφερόμασε στο γεγονός κατά το οποίο μια εταιρία για πρώτη φορά εκδίδει και θέτει σε δημόσια κυκλοφορία μετοχές σε ένα χρηματιστήριο.
Συχνά αυτές οι μετοχές εκδίδονται από μικρότερες και πιο νέες εταιρίες, οι οποίες αναζητούν κεφάλαιο προκειμένου να επεκταθούν, αλλά μπορούν επίσης να εκδοθούν και από μεγάλες επιχειρήσεις, στηριζόμενες έως πρότινος αποκλειστικά σε ιδιωτικά κεφάλαια, οι οποίες επιδιώκουν να προσφέρουν μέρος του μετοχικού κεφαλαίου τους στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό.
Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο