Κλάδοι Εξειδίκευσης

Λιανικό Εμπόριο & Μόδα.

Σχετικά με την Athena Dementas

Η Athena Dementas έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στις διαπραγματεύσεις μέσω αποδοτικής επικοινωνίας και αναλυτικών δεξιοτήτων που συμβάλλουν σε ένα μοναδικό και ευέλικτο προφίλ προσόντων. Η Athena είναι ικανή να καθορίσει πώς να μεγιστοποιήσει τα κέρδη, να μειώσει το κόστος και να αναγνωρίσει τη βιωσιμότητα της, ενώ παράλληλα να επικεντρωθεί και στην συνολική εμπειρία του πελάτη. Η ισχυρή της ικανότητα να αλληλεπιδρά με ανθρώπους όλων των επιπέδων αποτελεί το πιο ισχυρό χαρακτηριστικό της.

About Veltio

H Veltio αυτοματοποιεί και βελτιστοποιεί τις τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου όσον αφορά τις διαδικασίες που βασίζονται σε δεδομένα (data) με τα καλύτερα λογισμικά και υπηρεσίες.  Η Veltio είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως που εντάσσει τα τα λογισμικά Oracle Retail Planning and Optimization.

Υποστήριξη προς τους Νικητές του Envolve Award Greece

Athena Dementas θα προσφέρει στους Νικητές του Envolve Award Greece καθοδήγηση σχετικά με τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου αναφορικά με τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, το σχεδιασμό διάταξης, την εκτέλεση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις παγκόσμιες αγορές, την αποτελεσματική διαδραστική επικοινωνία.