Κλάδοι Εξειδίκευσης

Προγράμματα Χρηματοδότησης, Θερμοκοιτίδες, Δημόσιος Τομέας.

Σχετικά με την Prisma Consulting

Η Prisma Consulting είναι μια συμβουλευτική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στους κάτωθι τομείς:

Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα
Η Prisma Consulting στοχεύοντας σε ολοκληρωμένες λύσεις για όλα τα είδη και τα μεγέθη επιχειρήσεων, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ένταξη μιας επιχείρησης σε επιδοτούμενα προγράμματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο Αναπτυξιακός Νόμος, το ΕΣΠΑ και τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.

Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων
Η PRISMA Consulting αποτελεί μια από τις πρώτες εταιρείες που ασχολήθηκε με την οργάνωση, τη λειτουργία και την υποστήριξη θερμοκοιτίδων και δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Δημόσιος Τομέας
Η Prisma Consulting διαθέτει πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υποστήριξης φορέων και οργανισμών του Δημόσιου Τομέα, για την κάλυψη των οργανωτικών και λειτουργικών τους αναγκών.

Υποστήριξη προς τους Νικητές του Envolve Award Greece

Η Prisma Consulting θα παρέχει δωρεάν σε κάθε νικητή του Envolve Award Greece τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Αξιολόγηση επενδυτικών αναγκών του νικητή, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα εύρεσης χρηματοδότησής τους από προγράμματα του ΕΣΠΑ.
  • Εύρεση, υπόδειξη, ενημέρωση του νικητή σχετικά με ενεργά & επερχόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ, στα οποία μπορεί να υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση των επενδυτικών του αναγκών.
  • Σύνταξη και υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης του νικητή προς το επιλεγμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.