ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

H Intracom Telecom αποτελεί έναν διεθνή πάροχο τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων που λειτουργεί περισσότερο από 35 χρόνια. Η εταιρία καινοτομεί στους τομείς της υποστήριξης (backhaul) σταθμών βάσης τύπου small cell και της ασύρματης μετάδοσης και ευρυζωνικής πρόσβασης. Επιπλέον, η Intracom Telecom προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο λύσεων λογισμικού και μια πλήρη σειρά υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με έμφαση στους τομείς της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data), της σύγκλισης δικτύων & του cloud computing για παρόχους τηλεφωνίας και μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και κυβερνητικού τομέα. Η εταιρία επενδύει σημαντικά στην έρευνα και την ανάπτυξη και έχει περισσότερους από 100 πελάτες σε πάνω από 70 χώρες. Η εταιρία διατηρεί θυγατρικές στην Ευρώπη, τη Ρωσία και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, την Ασία και τη Βόρεια Αμερική.

Η Intracom Telecom έχει προσφέρει τη γενναιόδωρη υποστήριξή της στους νικητές του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας, και συνεχίζει την υποστήριξη του Envolve Award Greece, μέσω της δωρεάν παροχής συμβουλών και εκπαίδευσης σχετικά με το σχεδιασμό και την κατασκευή, καθώς επίσης και λύσεις τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας.

Σχετικά με την Intracom Telecom: www.intracom-telecom.com