ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ

Η Shark Branding είναι μια εταιρία μάρκετινγκ και εταιρικής ταυτότητας με επικεφαλής τον Daymond John, Διευθύνων Σύμβουλο και ιδρυτή της FUBU. Η ομάδα του Daymond John και της Shark Branding η οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες επικοινωνίας, αναλυτές στρατηγικής και δημιουργικούς επαγγελματίες, υπερέχει στην μετατροπή των επιχειρήσεων σε αναγνωρίσιμες εταιρείες. Η Shark Branding συνέβαλε στο ΑΒΕ και συνεχίζει την υποστήριξή της προς το Envolve Award USA, παρέχοντας υποστήριξη μάρκετινγκ και branding στους νικητές του διαγωνισμού.

Σχετικά με την Shark Branding: www.thesharkgroup.com