Η Allcancode (http://www.allcancode.com/) είναι μια «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για εταιρείες διαφήμισης και προωθητικών ενεργείων με σκοπό την αύξηση των ψηφιακών τους δυνατοτήτων. Η αποστολή της εταιρείας είναι να απλοποιήσει την ανάπτυξη λογισμικού και να δίνει την δυνατότητα στους πελάτες της, να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε εφαρμογές για κινητά και ιστοσελίδες, πιο γρηγόρα από ποτέ και με λιγότερους πόρους.
Αιτούντες: Κώστας Καρολεμέας, Σπύρος Αλβέρτης.

Αν κερδίσουμε το βραβείο θα αισθανθούμε πολύ χαρά αλλά ταυτόχρονα και υπευθυνότητα να αξιοποιήσουμε τη βοήθεια που θα πάρουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο

Allcancode

Όσο σημαντική είναι η χρηματοδότηση για την επιβίωση μια νεοφυούς επιχείρησης άλλο τόσο σημαντική είναι η υποστήριξη και καθοδήγηση της

Allcancode

©2020 Envolve. All Rights Reserved