Η CollegeLink είναι μία online entry-level πλατφόρμα εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού,  που συνδέει ταλαντούχους νέους με μοναδικές ευκαιρίες εργασίας. Η CollegeLink δίνοντας έμφαση στον υποψήφιο, του προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για την εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, ώστε να κυνηγήσει με επιτυχία, το ιδανικό για αυτόν/αυτή μονοπάτι καριέρας. Παράλληλα, μέσω της CollegeLink, οι εταιρίες μπορούν να προσελκύσουν την επόμενη γενιά ταλαντούχων νέων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις δικές τους απαιτούμενες δεξιότητες και τη μοναδική εργασιακή κουλτούρα.
Ιστοσελίδα:  https://www.collegelink.gr
Αιτούντες: Στέφανος Αλκίδης, Ήμελος Γιάννης, Βαλέριος Χατζηγεωργίου, Ελισάβετ Μάλο, Μιχάλης Μαυρομματάκης, Αναστασία Καραγκιοζόγλου, Κατερίνα Ηλιοπούλου.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε νέους φοιτητές και πτυχιούχους που έχουν από καθόλου έως 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία να βρουν μια νέα θέση εργασίας

CollegeLink

Βοηθάμε κάθε υποψήφιο εργαζόμενο αλλά και κάθε εταιρεία να βλέπουν μόνο τις πληροφορίες που είναι σημαντικές για εκείνους

CollegeLink

©2020 Envolve. All Rights Reserved