Η πρώτη, ανεξάρτητη πλατφόρμα που καταγράφει ολόκληρη την εμπειρία διαδικτυακής αγοράς των e-shoppers από την περιήγηση μέχρι την παραγγελία και την παράδοση. Το e-satisfaction επιδιώκει να γίνει μία ευρέως διαδεδομένη και αξιόπιστη πηγή αναφοράς και πληροφόρησης για τους καταναλωτές, καθώς επίσης και ένας πολύτιμος διαδραστικός μηχανισμός feedback και αναφορών για ηλεκτρονικά καταστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η συνεχής υποστήριξη του Βραβείου είναι καθοριστική για την εξέλιξη μας

Ευάγγελος Κοτσώνης, E- satisfaction

Το Βραβείο σημαίνει για μας ‘Οικογένεια’

Ευάγγελος Κοτσώνης, E- satisfaction

©2020 Envolve. All Rights Reserved