Το MyJobNow είναι μία εφαρμογή κινητών τηλεφώνων για την εύρεση εργασίας υπαλλήλων πρώτης γραμμής. Εκμεταλλευόμενο την τεχνολογία, το MyJobNow προσφέρει εξελιγμένα εργαλεία για την καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ Εργοδότη και Υποψηφίου  με τη χρήση παραμέτρων, όπως τα ενδιαφέροντα και η τοποθεσία (μέσω GPS) του υποψηφίου.
Ιστοσελίδα: https://www.myjobnow.com
Αιτούντες: Στέφανος Κατσίμπας, Αγαμέμνων Παπάζογλου, Αλέξανδρος Παπασπυρίδης.

Το MyJobNow είναι αμεσότητα, ευκολία, διαφάνεια, αξιοπιστία, βελτιστοποίηση και φερεγγυότητα. 

MyJobNow

Εκμεταλλευόμαστε την τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας για την εξεύρεση επαγγελματικών ευκαιριών άμεσα και αποδοτικά. 

MyJobNow

©2020 Envolve. All Rights Reserved