Η Open Circle είναι μία διαδικτυακή κοινότητα, όπου επιχειρηματίες με όραμα παρουσιάζουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες για την προώθηση συνεργασιών με επενδυτές που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ανάπτυξή τους. Σε αντίθεση με το παραδοσιακό crowdfunding, αυτό το “equity crowdfunding” παρέχει μια σαφή δίοδο για τη συμμετοχή με ίδια κεφάλαια στις εταιρείες που συμμετέχουν.

Κερδίζοντας τo Βραβείο ξεκίνησε μια αμοιβαία σχέση

Σωκράτης Πλούσσας, Open Circle

Κερδίζοντας τo Βραβείο ξεκίνησε μια αμοιβαία σχέση

Σωκράτης Πλούσσας, Open Circle

©2020 Envolve. All Rights Reserved