Τι σημαίνει ο όρος Churn Rate;

Τι σημαίνει ο όρος Churn Rate;

Churn Rate, γνωστό και ως Customer Churn, είναι το ποσοστό με το οποίο οι πελάτες σταματούν να συναλλάσσονται με μια οντότητα. Συνήθως εκφράζεται ως το ποσοστό των συνδρομητών σε υπηρεσίες, οι οποίοι διακόπτουν τις συνδρομές τους μέσα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Είναι επίσης ο ρυθμός με τον οποίο οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν τη δουλειά τους μέσα σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Για να επεκτείνει μια εταιρεία το πελατολόγιο της, ο ρυθμός ανάπτυξής (growth rate) της (μετρούμενος με τον αριθμό των νέων πελατών) πρέπει να υπερβαίνει το ρυθμό ανάκαμψης (churn rate).

Ένα υψηλό Churn Rate θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα κέρδη και να εμποδίσει την ανάπτυξη. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.

Δεν περιλαμβάνει μόνο πότε οι πελάτες αλλάζουν εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, αλλά περιλαμβάνει επίσης πότε οι πελάτες τερματίζουν την υπηρεσία χωρίς αλλαγή. Αυτή η μέτρηση είναι πιο πολύτιμη σε επιχειρήσεις που βασίζονται σε συνδρομητές, στις οποίες τα έξοδα συνδρομής αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων.

Αυτό που θεωρείται καλό ή κακό Churn Rate μπορεί να διαφέρει από κλάδο σε κλάδο.

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις τη συνέχεια του άρθρου στο investopedia.com.

Πηγή άρθρου:

Envolve