Διαφοροποίηση κινδύνου

Word of the Week
#EnvolveEDU

Διαφοροποίηση κινδύνου

/ðjaforo’piisi ‘cinðinu /phr.
 
Διαφοροποίηση κινδύνου (diversification) είναι η στρατηγική για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και την αύξηση των εσόδων με κατανομή δαπανών σε μια σειρά διαφορετικών επιχειρηματικών μονάδων ή προϊόντων, και σε πλήθος από διαφορετικές αγορές ή και γεωγραφικές περιοχές.
Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο