Το Envolve USA γίνεται Founder Forward

Το Envolve USA γίνεται Founder Forward
Το Envolve USA, ο οργανισμός του Envolve με έδρα τις ΗΠΑ, γίνεται τώρα Founder Forward. Από την έναρξή του το 2015, το επίκεντρο ενδιαφέροντος του οργανισμού αποτελεί η προώθηση της ισότητας και της πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες κοινότητες (BIPOC), καθώς και γυναικών επιχειρηματιών που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε επαρκή χρηματοδότηση και πόρους. Το νέο όνομα του οργανισμού, Founder Forward, και το λογότυπό τους, αντικατοπτρίζουν καλύτερα την αποστολή του οργανισμού να υποστηρίζει και να προωθεί την ανάπτυξη των επιχειρηματιών.

Το Envolve και το Founder Forward λειτουργούν μοναδικές πρωτοβουλίες, ανάλογα με τα διαφορετικά οικοσυστήματα στα οποία δραστηριοποιούνται, ανά τον κόσμο. Και οι δυο οργανισμοί έχουν δεσμευτεί να αναπτύσσουν και να υποστηρίζουν επιχειρηματίες, με σκοπό τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να αναπτυχθούν και να γνωρίσουν επιτυχία. Καθώς αποτελούν φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες και έχουν λάβει υποστήριξη του Libra Philanthropies, θα συνεχίσουν να μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές και να συνεργάζονται για να πετυχαίνουν τους στόχους τους.

Το Envolve USA, προήλθε από το Αμερικανικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας (AEA), το οποίο ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Ομίλου Libra το 2015, ύστερα από προτροπή του MBK Alliance του προέδρου Obama, το οποίο ενθάρρυνε ηγέτες και οργανισμούς να αντιμετωπίσουν ζητήματα περιορισμένων ευκαιριών σε περιθωριοποιημένες και παραμερισμένες κοινότητες. Το AEA εμπνεύστηκε από την επιτυχία του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας (HEA), το οποίο αργότερα μετατράπηκε σε Envolve Award Greece, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ομίλου Libra το 2012, με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση στις αρχές του 2000. Το 2018, οι δύο αυτές πρωτοβουλίες εντάχθηκαν στο Envolve Entrepreneurship.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Founder Forward στο founderforward.org και να τους ακολουθήσετε στο LinkedIn.