Στρατηγική Εξόδου (Exit Strategy)

Word of the Week
#EnvolveEDU

Στρατηγική Εξόδου (Exit Strategy)

/stratijikí eksόδu/ n.
 
Η στρατηγική εξόδου (exit strategy) μιας εταιρείας είναι το στρατηγικό σχέδιο ενός επιχειρηματία να πωλεί την ιδιοκτησία που έχει σε μια εταιρεία σε επενδυτές ή σε άλλη εταιρεία. Δίνει στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης έναν τρόπο να μειώσει ή να ρευστοποιήσει το μερίδιό του σε μια επιχείρηση και, εάν η επιχείρηση είναι επιτυχημένη, να αποκομίσει σημαντικό κέρδος. Εάν η επιχείρηση δεν είναι επιτυχημένη, μια στρατηγική εξόδου (ή “σχέδιο εξόδου”) επιτρέπει στον επιχειρηματία να περιορίσει τις απώλειες.
Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο