Ηγεσία Αγοράς

Word of the Week
#EnvolveEDU

Ηγεσία Αγοράς

/ijétis aγorás/ n.
 
Hγέτης της αγοράς (market leader) ονομάζεται μια εταιρεία ή ένα προϊόν που κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Συχνά μια εταιρεία-ηγέτης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την κυριαρχία για να επηρεάσει το ανταγωνιστικό τοπίο και την κατεύθυνση που ακολουθεί η αγορά.
Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο