Φωτεινή Βαϊτσα

Business & Personal Growth Facilitator

Σχετικά με τη Φωτεινή Βαϊτσα

Oικονομολόγος του Α.Π.Θ. με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική & Διοίκηση, Πιστοποίηση Ειδίκευσης στο Business Coaching Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Ομίλου Toastmasters στη Θεσσαλονίκη και Ενεργό Μέλος του προγράμματος Mentoring του Ομίλου Toastmasters και του Οργανισμού Women On Top. Τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιώ περιλαμβάνουν την εισήγηση σε σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια και την παροχή υπηρεσιών mentoring, coaching και συμβουλευτικής σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Στόχος είναι η ολιστική ανάπτυξή που μπορεί να έρθει μόνο μέσα από την ισορροπία ανάμεσα στην οργάνωση που χρειάζεται μία επιχείρηση για να λειτουργήσει και το χάος που συναντάμε στη σύγχρονη καθημερινότητα.

Ειδίκευση

Καθοδήγηση Επιχειρήσεων (Business Coaching & Business Mentoring), Storytelling, Στρατηγική Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ και Επικοινωνί, Ηγεσία, Δικτύωση.

EnvolveXL

  • Εισηγήτρια Workshop
  • Μέντορας
  • Ομιλήτρια