Ισολογισμός

Word of the Week
#EnvolveEDU

Ισολογισμός

/isolojizmós/ n.
 

Συνοπτική λογιστική κατάσταση που εμφανίζει τα περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό), κατά είδος και αξία, και τις πηγές κεφαλαιοδότησης (υποχρεώσεις και απαιτήσεις) ενός οικονομικού οργανισμού, σε ενιαίο νόμισμα και κατά μία ορισμένη χρονική στιγμή.
Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο