Κιτ Επιβίωσης

Η αλληλεγγύη και η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία είναι πιο σημαντική από ποτέ για τις startup και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Έχουμε επιμεληθεί ένα Κιτ Επιβίωσης (Survival Kit) για να ξεπεράσουμε την παγκόσμια κρίση που επέφερε ο COVID – 19 μαζί, συγκεντρώνοντας πόρους από το startup οικοσύστημα.