Κόστος ευκαιρίας

Word of the Week
#EnvolveEDU

Κόστος ευκαιρίας

/’kostos efce’rias /phr.
 
Κόστος ευκαιρίας (Opportunity cost) είναι το κόστος που προκύπτει από την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής ή μιας επένδυσης σε σχέση με το κέρδος που θα προέκυπτε από μία άλλη πιο συμφέρουσα συναλλαγή ή επένδυση. Πιο απλά, κόστος ευκαιρίας είναι το κόστος που προκύπτει από την θυσία ενός αγαθού, για την παραγωγή κάποιου άλλου. Κατά την αξιολόγηση διαφόρων επενδύσεων, οι επιχειρήσεις αναζητούν την επιλογή που είναι πιθανό να έχει τη μεγαλύτερη απόδοση. Άρα, οι επιχειρήσεις πρέπει να εξετάσουν το κόστος ευκαιρίας για να μπορούν να αξιολογήσουν την κάθε επιλογή και να κάνουν μια ορθολογική λήψη απόφασης.
Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο