Καίριοι Δείκτες Απόδοσης

Word of the Week
#EnvolveEDU

Καίριοι Δείκτες Απόδοσης (KPIs)

/kérii δíktes apóδosis / n.
 

Οι Καίριοι Δείκτες Απόδοσης (Key Performance Indicator – KPI) είναι ποσοτικοί δείκτες που προσδιορίζουν την επίδοση ενός τμήματος, μίας ομάδας, ή ενός έργου. Αφού η διοίκηση της εταιρείας καθορίσει μια σειρά από τέτοιους δείκτες για ένα συγκεκριμένο έργο, είναι σε θέση να κατανοήσει και να μετρήσει το πόσο καλά και γρήγορα επιτυγχάνονται οι στόχοι τους οποίους έχει θέσει.

Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο