Συμβάσεις εμπιστευτικότητας και startup εταιρείες: Πότε και για ποιους λόγους θα πρέπει οι startups να προστατεύσουν νομικά τα μυστικά τους

Συμβάσεις εμπιστευτικότητας και startup εταιρείες: Πότε και για ποιους λόγους θα πρέπει οι startups να προστατεύσουν νομικά τα μυστικά τους
Οι συμβάσεις εμπιστευτικότητας είναι ευρέως διαδεδομένες στις Η.Π.Α. και γνωστές ως NDAs (Non- Disclosure Agreements) και αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία των startup εταιρειών. Στην Ελλάδα, οι συμβάσεις αυτές υπάρχουν στην επιχειρηματική κουλτούρα μεγαλύτερων εταιρειών, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση των startup εταιρειών.

Τι είναι όμως η συμβάση εμπιστευτικότητας;

Η σύμβαση εμπιστευτικότητας ή αλλιώς συμφωνητικό εχεμύθειας είναι η μονομερής ή αμοιβαία σύμβαση με την οποία οι Συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση τήρησης απόλυτης εχεμύθειας για όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες που τους έχουν παρασχεθεί ή θα τους παρασχεθούν στο μέλλον, καθώς και για όλες τις πληροφορίες στις οποίες δίνεται πρόσβαση λόγω της ιδιότητας ή της συνεργασίας τους.

Τι προστατεύεται με τη συμβάση εμπιστευτικότητας;

Η σύμβαση εμπιστευτικότητας προστατεύει όλες τις πληροφορίες, σε γραπτή ή μη μορφή, ιδιωτικής ή εμπιστευτικής φύσης, που αποτελούν αποκλειστική περιούσια της επιχείρησης. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να αφορούν προϊόντα, μεθόδους, τεχνικές, διαδικασίες, φόρμουλες, πλάνα ανάπτυξης, αποτελέσματα έρευνας, κλινικές μελέτες, οικονομικά και προσωπικά δεδομένα και το κυριότερο λίστες πελατών και προμηθευτών αλλά και υποψηφίων πελατών της επιχείρησης. Η σύμβαση εμπιστευτικότητας σκόπιμο είναι να χρησιμοποιείται και στις περιπτώσεις των «εμπορικών μυστικών» (trade secrets) των οποίων η μυστικότητα παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση.

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις τη συνέχεια του άρθρου της Βασιλικής Κιου για το Epixeiro.

Πηγή άρθρου: Envolve