RODI Pharmaceuticals

Η Rodi Pharmaceuticals δραστηριοποιείται στον τομέα της γονιμότητας, έχοντας αναπτύξει μία σειρά καινοτόμων προϊόντων για την αντιμετώπιση της γυναικείας υπογονιμότητας. Τα προϊόντα, τα οποία αποτελούνται κυρίως από φυσικά συστατικά, βασίζονται σε πολυετείς κλινικές μελέτες, και είτε έχουν λάβει, είτε βρίσκονται εν αναμονή διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Οι επερχόμενες σειρές προϊόντων της Rodi Pharmaceuticals, οι οποίες βρίσκονται στα τελικά στάδια έρευνας, περιλαμβάνουν σκευάσματα για την αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας, καθώς και φάρμακα για τη ρύθμιση ανοσολογικών και μεταβολικών διαταραχών.

Ιστοσελίδα: http://www.rodipharmaceuticals.com

Αιτούντες: Βαρβαρα  Γελαδάκη, Δώρα  Βαρδή,  Γιώργος Δεληγιάννης, Dr.Βούλα Βάρλα, Μαρία Γούτσου,  Senator Lou Raptakis, Dr.Christine Warnke, Χ. Μπαλαμωτη, Silda Wall Spitzer, Eric Stangvik, Σ.Χαιμαντός