Τι σημαίνει ο όρος Production Possibilities Curve;

Τι σημαίνει ο όρος Production Possibilities Curve;

H καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων (ΚΠΔ) δείχνει τους μέγιστους συνδυασμούς παραγωγής δυο προϊόντων σε μια οικονομία. Δείχνει δηλαδή το πόσο μπορεί να παραχθεί ένα προϊόν με δεδομένη ποσότητα του αλλού.
Προκειμένου να αναλυθούν οι παραγωγικές δυνατότητες μιας οικονομίας σε μια δεδομένη χρονική περίοδο και να απεικονιστούν με τη μορφή ενός διαγράμματος, πρέπει να γίνουν οι εξής απλοποιητικές παραδοχές:
1. Η ποσότητα και η ποιότητα των παραγωγικών συντελεστών που διαθέτει η οικονομία είναι δεδομένες.
2. Η χώρα διαθέσιμη τεχνολογία είναι δεδομένη.
3. Οι παραγωγικοί συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παράγουν εναλλακτικά προϊόντα.
4. Η οικονομία μπορεί να παράγει δύο μόνο προϊόντα.
5. Όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται πλήρως και αποτελεσματικά.
Παράδειγμα:
Έστω ότι τα δύο αγαθά είναι ψυγεία και κλιματιστικά. Αν όλοι οι συντελεστές χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή κλιματιστικών, δε θα παραχθούν ψυγεία και το αντίστροφο, ενώ αν οι συντελεστές κατανεμηθούν στην παραγωγή και των δύο προϊόντων θα παραχθούν ποσότητες τόσο ψυγείων όσο και κλιματιστικών.
Κάθε σημείο της καμπύλης αντιστοιχεί στις μεγαλύτερες δυνατές ποσότητες των δύο αγαθών που μπορεί να παράγει η οικονομία με πλήρη απασχόληση και με δεδομένη κατανομή των παραγωγικών της πόρων μεταξύ των αγαθών αυτών.
Κόστος παραγωγής / ευκαιρίας
Η ποσότητα των ψυγείων που πρέπει να θυσιαστεί (να μην παραχθεί) προκειμένου να παραχθούν επιπλέον κλιματιστικά, αυξάνεται σταδιακά από μία σε τέσσερις μονάδες, καθώς ολοένα και περισσότεροι συντελεστές μεταφέρονται από την παραγωγή ψυγείων στην παραγωγή κλιματιστικών.
Αντίστοιχα, οι επιπλέον ποσότητα κλιματιστικών που πρέπει να θυσιαστεί προκειμένου να παραχθούν πρόσθετα ψυγεία αυξάνεται επίσης σταδιακά από 1/4 σε μία μονάδα, καθώς συντελεστές μεταφέρονται από την παραγωγή κλιματιστικών στην παραγωγή ψυγείων.
Για την κοινωνία ως κόστος παραγωγής ενός αγαθού μπορεί να θεωρηθεί η ποσότητα ενός άλλου αγαθού που πρέπει να θυσιαστεί για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα του πρώτου αγαθού λόγω της στενότητας των παραγωγικών συντελεστών.
Το κόστος αυτό ονομάζεται κόστος ευκαιρίας.
Μεταβολές στην καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων
Οικονομική μεγέθυνση
Όταν αυξάνεται η ποσότητα ή βελτιώνεται η ποιότητα των παραγωγικών συντελεστών ή προοδεύει η τεχνολογία, αυξάνονται οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας, δηλαδή υπάρχει οικονομική ανάπτυξη.
Με αυτήν η σχετική καμπύλη δυνατοτήτων παραγωγή μετατοπίζεται προς τα δεξιά.
Η νέα καμπύλη δεν είναι απαραίτητο να είναι παράλληλη προς την προηγούμενη. Αντίθετα, στο ένα άκρο της μπορεί να απομακρύνεται περισσότερο από τον αντίστοιχο άξονα από το άλλο της άκρο.
Αυτό θα δείχνει ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν ευνοεί το ίδιο την αύξηση της παραγωγής των δύο αγαθών, αλλά ευνοεί περισσότερο την παραγωγή του ενός από αυτά (εκείνου για το οποίο η μετατόπιση της καμπύλης είναι μεγαλύτερη) από ότι του άλλου (για το οποίο η μετατόπιση της καμπύλης είναι μικρότερη).
Οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε οικονομική μεγέθυνση είναι οι εξής:
1. Αύξηση ποσότητας παραγωγικών συντελεστών.
2. Βελτίωση τεχνολογίας.
3. Ταυτόχρονη αύξηση παραγωγικών συντελεστών και βελτίωση τεχνολογίας.
Οικονομική συρρίκνωση
Υπάρχει όμως περίπτωση αντί για οικονομική μεγέθυνση να έχουμε οικονομική συρρίκνωση και η ΚΠΔ να μετατοπιστεί προς τα αριστερά.
Οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε οικονομική μεγέθυνση είναι οι εξής:
1. Μείωση ποσότητας παραγωγικών συντελεστών.
2. Επιδείνωση τεχνολογίας.
3. Ταυτόχρονη μείωση παραγωγικών συντελεστών και επιδείνωση τεχνολογίας.

 

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις τη συνέχεια του άρθρου στο euretirio.com

Πηγή άρθρου:

Envolve