Κύκλος ζωής προϊόντος

Word of the Week
#EnvolveEDU

Κύκλος ζωής προϊόντος

Ο κύκλος ζωής προϊόντος (product life cycle) ορίζεται ως η περίοδος από την εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά μέχρι την τελική απόσυρσή του και είναι χωρισμένη σε φάσεις.

1. Εισαγωγικό στάδιο (Introduction Stage): το αρχικό και πιο δαπανηρό μέρος για την επιχείρηση.

2. Στάδιο ανάπτυξης (Growth Stage): η φάση της αύξησης των πωλήσεων και εσόδων.

3. Στάδιο ωρίμανσης (Maturity Stage): η εδραίωση του προϊόντος στην αγορά.

4. Στάδιο παρακμής (Decline Stage): η περίοδος μείωσης πωλήσεων.

Αποτελλεί ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία στη στρατηγική μάρκετινγκ και τη σύναψη business plan.

Διάβασε Περισσότερα Στο Σχετικό Άρθρο