Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των προνομιούχων μετοχών;

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των προνομιούχων μετοχών;

Οι προνομιούχες μετοχές προσφέρουν σταθερό μέρισμα στους μετόχους και συνήθως δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Ουσιαστικά, η έκδοση προνομιούχων μετοχών λειτουργεί για την εταιρεία όπως ο δανεισμός, καθώς αντλούνται κεφάλαια και δημιουργούνται σταθερές υποχρεώσεις για καταβολή μερισμάτων.

Η διανομή μερίσματος στις προνομιούχες μετοχές προηγείται της διανομής μερίσματος στις κοινές μετοχές και πολλές φορές υπάρχει δύναται η δυνατότητα να μετατραπούν σε κοινές μετοχές με προκαθορισμένη σχέση ανταλλαγής. Με τον τρόπο αυτό οι προνομιούχες μετοχές καθίστανται ελκυστική μορφή επένδυσης, καθώς ο επενδυτής λαμβάνει μερίσματα και έχει και τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε μια ανοδική πορεία της εταιρείας εάν αυξηθεί η τιμή της κοινής μετοχής.

Επίσης, οι προνομιούχες μετοχές δικαιούνται και σωρευτικό μέρισμα σε περίπτωση που μια εταιρεία επιστρέψει στην κερδοφορία μετά από συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις και δεν είχε δώσει μέρισμα τις προηγούμενες χρονιές.

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις τη συνέχεια του άρθρου στο Finance Skills.

Πηγή άρθρου:

Envolve