Τι σημαίνει ο όρος Risk Premium;

Τι σημαίνει ο όρος Risk Premium;

Ένα πριμ κινδύνου είναι η απόδοση επένδυσης που αναμένεται να αποφέρει ένα επενδυτικό αγαθό πέραν του ποσοστού απόδοσης χωρίς κίνδυνο. Το πριμ κινδύνου ενός επενδυτικού αγαθού είναι μια μορφή αποζημίωσης για τους επενδυτές. Αντιπροσωπεύει πληρωμή σε επενδυτές για την ανοχή του επιπλέον κινδύνου σε μια δεδομένη επένδυση σε σχέση με εκείνον ενός επενδυτικού αγαθού χωρίς κίνδυνο.
Για παράδειγμα, ομόλογα υψηλής ποιότητας, που εκδίδονται από αναγνωρισμένες εταιρείες, που αποκομίζουν μεγάλα κέρδη, συνήθως έχουν μικρό κίνδυνο αθέτησης. Επομένως, αυτά τα ομόλογα πληρώνουν χαμηλότερο επιτόκιο από τα ομόλογα που εκδίδονται από λιγότερο καταξιωμένες εταιρείες, με αβέβαιη κερδοφορία και υψηλότερο κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων. Τα υψηλότερα επιτόκια που πρέπει να πληρώσουν αυτές οι λιγότερο εδραιωμένες εταιρείες είναι ο τρόπος με τον οποίο οι επενδυτές αποζημιώνονται για την υψηλότερη ανοχή τους στον κίνδυνο.
Πως λειτουργεί το πριμ κινδύνου;
Σκεφτείτε το πριμ κινδύνου ως μια μορφή αμοιβής κινδύνου για τις επενδύσεις σας. Ένας υπάλληλος στον οποίο έχει ανατεθεί επικίνδυνη εργασία αναμένει να λάβει αμοιβή κινδύνου ως αποζημίωση για τους κινδύνους που αναλαμβάνει. Είναι παρόμοιο με τις ριψοκίνδυνες επενδύσεις. Μια υψηλή σε ρίσκο επένδυση πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα για μεγαλύτερες αποδόσεις για να αποζημιώσει έναν επενδυτή για τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του συνόλου του κεφαλαίου του. Το πριμ ανταμείβει τους επενδυτές για την προοπτική να χάσουν τα χρήματά τους σε μια αποτυχημένη επιχείρηση και δεν αποκτάται στην πραγματικότητα εκτός εάν η επιχείρηση πετύχει.
Ένα πριμ κινδύνου μπορεί να ερμηνευθεί ως η πραγματική ανταμοιβή κερδών, επειδή οι ριψοκίνδυνες επενδύσεις είναι εγγενώς πιο κερδοφόρες εάν επιτύχουν. Οι επενδύσεις σε αγορές με καλή διείσδυση —και οι οποίες τείνουν να έχουν προβλέψιμα αποτελέσματα— δεν είναι πιθανό να αλλάξουν τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, καινοτόμες ανακαλύψεις είναι πιο πιθανό να προέρχονται από νέες και ριψοκίνδυνες πρωτοβουλίες. Είναι αυτοί οι τύποι επενδύσεων, που μπορούν δυνητικά να προσφέρουν ανώτερες αποδόσεις, τις οποίες ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει για να ανταμείψει τους επενδυτές. Αυτό το βασικό κίνητρο είναι γιατί ορισμένοι επενδυτές αναζητούν επενδύσεις με μεγαλύτερο κίνδυνο, γνωρίζοντας ότι μπορούν να αποκομίσουν δυνητικά μεγαλύτερες αποδόσεις.

 

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις τη συνέχεια του άρθρου στο investopedia.com

Πηγή άρθρου:

Envolve