Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) είναι ένας βραβευμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας, την προώθηση και την ενδυνάμωση του επιχειρηματικού πνεύματος. Το iED ιδρύθηκε το 2005 στη Λάρισα και αποτελεί πιστοποιημένο Κέντρο Αριστείας στην Ευρωπαϊκή Επιχειρηματικότητα και αναπτυσσόμενο Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας, ο οποίος είναι εγγεγραμμένο μέλος στο DIH κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το iED αναγνωρίζει την επιχειρηματικότητα ως καταλυτικό παράγοντα για την αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Διεξάγει έρευνα και παρέχει καινοτόμες λύσεις που διευκολύνουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και προωθούν την απασχολησιμότητα σε όλη την Ευρώπη. Αναπτύσσει και προσφέρει τεχνογνωσία, ενισχύει τις γνωστικές διαδικασίες και συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας όλων των τύπων επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της 15ετούς δραστηριότητάς του, έχει υλοποιήσει περισσότερα από 200 εθνικά και ευρωπαϊκά έργα στο πλαίσιο πολυάριθμων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, ως έμπειρος και αξιόπιστος εταίρος και συντονιστής. Έχει, επίσης, αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο με περισσότερους από 4.200 εταίρους και συνεργαζόμενους οργανισμούς από την ΕΕ και όχι μόνο.

Αναγνωρίζοντας την υποστήριξη του Envolve στο οικοσύστημα, προσφέρει στους νικητές του Envolve Award Greece πρόσβαση στην έξυπνη πλατφόρμα και το συνεχώς αναπτυσσόμενο digital community του EUcalls. Το EUcalls ενδείκνυται τόσο για έμπειρους σε θέματα έργων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για όσους ξεκινούν τώρα τη συμμετοχή τους σε αυτά. Προσφέρει εύκολη αναζήτηση και συμμετοχή σε προτάσεις για Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα, third parties calls και άλλες ευκαιρίες χρηματοδότησης, προωθεί τη δικτύωση, τη συνεργασία με έμπειρους project partners αλλά και το διαμοιρασμό ιδεών. Επισης, προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στην έξυπνη πλατφόρμα mystartuptool στους νικητές του Envolve Award Greece. Το mystartuptool βοηθά τις startups να αυξήσουν την προβολή τους, μέσω της αποτελεσματικής και άμεσης καταχώρισής τους στα μεγαλύτερα directories.

Μάθε περισσότερα εδώ: ied.eu
LinkedIn: linkedin.com/company/iedeurope
Facebook: facebook.com/ied.europe
Twitter: twitter.com/ied_europe
Instagram: instagram.com/ied.europe