Τι είναι το κόστος ευκαιρίας;

Τι είναι το κόστος ευκαιρίας;

Κόστος ευκαιρίας (Opportunity cost) είναι το κόστος που προκύπτει από την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής ή μιας επένδυσης σε σχέση με το κέρδος που θα προέκυπτε από μία άλλη πιο συμφέρουσα συναλλαγή ή επένδυση.Πιο απλά, κόστος ευκαιρίας είναι το κόστος που προκύπτει από την θυσία ενός αγαθού, για την παραγωγή κάποιου άλλου. 

 

Κάνε κλικ παρακάτω για να διαβάσεις τη συνέχεια του άρθρου στην Business Review.

Πηγή άρθρου:

Envolve