Αναστάσης Σταμάτης

CEO, Dataphoria

Σχετικά με τον Αναστάση Σταμάτη

Ο Αναστάσης είναι επιχειρηματίας στον κλάδο του green tech (περιβαλλοντικής τεχνολογίας), συνδυάζοντας την εμπειρία του στην τεχνολογία, τη μηχανική και την προώθηση λύσεων στην κλιματική αλλαγή.

Μέσω της startup του, την Dataphoria, υποστηρίζει φορείς πόλεων και επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα ESG δεδομένα τους για τη βιώσιμη λήψη αποφάσεων.

Έχει υπηρετήσει το 20221-2022 ως Curator του Global Shapers Athens Hub, μια πρωτοβουλία του World Economic Forum, και είναι ιδρυτικό μέλος του “Let’s Do It Greece” συγκεντρώνοντας με επιτυχία το 1% του πληθυσμού της Ελλάδος σε περιβαλλοντική δράση.

Ο Αναστάσης έχει εκπαιδευτή ως Climate reality Leader από τον Αντιπρόεδρο Al Gore και έχει οριστεί ως Πρέσβης του Συμφώνου της Ε.Ε. για το Κλίμα, με ισχυρή δέσμευση για ένα βιώσιμο μέλλον.

He has served as the 2021-2022 Curator for the Global Shapers Athens Hub, a World Economic Forum initiative, and is a founding member of “Let’s Do It Greece,” successfully rallying 1% of the nation’s population for environmental action. Anastasis has been trained as a Climate Reality Leader by VP Al Gore and designated as an EU Climate Pact Ambassador, remaining steadfast in his commitment to a sustainable future.

Ειδίκευση

Στρατηγική ESG, Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων ESG, Βελτίωση Απόδoσης ESG, Αποτύπωμα Διοξειδίου του Άνθρακα, Impact Assessment.

EnvolveXL

  • Εισηγητής Workshop
  • Μέντορας