Ευάγγελος Σιδέρης

Personal & Executive Coach

Κλάδοι Εξειδίκευσης

Σχετικά με τον Σιδέρη Ευάγγελο

O Ευάγγελος είναι πιστοποιημένος Personal & Executive Coach (ICF) και στέλεχος λογιστηρίου, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Εργάζεται με άτομα, οργανισμούς και επιχειρηματικές ομάδες, με στόχο την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη και ενδυνάμωση.

Το βιωματικό  ταξίδι  προσωπικής του ανάπτυξης αλλά και οι επαγγελματικές του εμπειρίες στο coaching και στον επιχειρηματικό κόσμο, τον οδήγησαν στην πεποίηθηση, ότι το κλειδί για την ανάπτυξη, -τόσο σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο-, έγκειται στην ικανότητα διαχείρισης των σχέσεων μας, πρωτίστως αυτής που διαμορφώνουμε με τον εαυτό μας.

Υποστήριξη προς τους Νικητές του Envolve Award Greece

Με εξειδικευμένες συνεδρίες coaching, ο Ευάγγελος θα βοηθήσει νεοφυείς επιχείρησεις και άτομα να επεξεργαστούν θέματα αυτογνωσίας και να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς τους στόχους. Πιο συγκεκριμένα, θα υποστηρίξει τους νέους επιχειρηματίες, δίνοντας έμφαση στα ακόλουθα:

  • Ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων και “ξεκλείδωμα” δυνατοτήτων
  • Υποστήριξη στην στοχοθεσία και την επίτευξη δράσεων
  • Διαχείριση ομάδας και συγκρούσεων/προκλήσεων
  • Καλλιέργεια δεξιοτήτων ηγεσίας