Νεόφυτος Κολοκτρώνης

Products & Services Expert

Σχετικά με τον Νεόφυτο Κολοκοτρώνη

O Νεόφυτος σπούδασε ιατρική και απέκτησε πτυχίο ψυχολογίας, πριν αποφασίσει να ακολουθήσει το πάθος του για την τεχνολογία. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πληθώρα προγραμμάτων τα οποία βοηθούν νέους επιχειρηματίες να επιταχύνουν την ανάπτυξη των εταιρειών και των προϊόντων τους. Επιπρόσθετα, έχει συνεργαστεί με νεοφυείς επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους και σε όλα τα στάδια της εξέλιξής τους, καθοδηγώντας τες στο να βγάλουν τα προϊόντα τους στην αγορά, στην αναζήτηση χρηματοδότησης και στη δόμηση της επιχείρησής τους. Ως Επικεφαλής Προϊόντων & Υπηρεσιών στο Found.ation, ηγήθηκε των πυλώνων της εταιρείας που σχετίζονται με την υποστήριξη του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και με τη συμβουλευτική σε θέματα καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού μεγαλύτερων οργανισμών. Επιπλέον, ο Νεόφυτος είναι συνιδρυτής πρωτοβουλιών ανοιχτών δεδομένων και ανοιχτής διακυβέρνησης, και συμμετέχει για πάνω από μια δεκαετία σε διεθνείς κοινότητες και οργανισμούς που αναπτύσσουν ελεύθερο λογισμικό. Υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του KDE, μιας από τις μεγαλύτερες κοινότητες ανοιχτού λογισμικού στον κόσμο, έχοντας ολοκληρωμένη εμπειρία στην εργασία με ομάδες τεχνολογίας και στην παράδοση εφαρμογών στους χρήστες.

Ειδίκευση

Product Development, Team Building & Leadership, Business Strategy, Early Stage Fundraising, Startup-Corporate Collaboration.

EnvolveXL

  • Ομιλητής
  • Μέντορας