Πάνος Μπαλτάς

Partner, HR Advisory, People for Business

Σχετικά με τον Πάνο Μπαλτά

Ο Πάνος, μετράει 20 χρόνια εμπειρίας στους κλάδους τους business transformation, του organizational restructuring και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Έχοντας εργαστεί τόσο για διεθνείς όσο και για τοπικούς οργανισμούς, έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη, μέσω των ανθρώπων τους,  πολλών οργανισμών,  από startups και SMEs, μέχρι fortune 500. Σαν Director σε ένα παγκόσμιο πρόγραμμα incubator/accelerator στην Ελλάδα, έχει προσφέρει επιχειρηματική εκπαίδευση, καθοδηγώντας επιχειρηματίες βήμα-βήμα από το στάδιο της ιδέας μέχρι το στάδιο μιας ανεπτυγμένης startup. Έχει προσφέρει trainings σε πάνω από 10 startups τα τελευταία 13 χρόνια. Πλέον, εργάζεται ως HR Advisory Partner στο PfB, και έχει ηγηθεί όλων των οργανωσιακών συμβουλευτικών project αναδιάρθρωσης με μεγάλους πελάτες από τους κλάδους της βιομηχανίας, της ναυτιλίας, της ενέργειας και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Έχει πραγματοποιήσει trainings, σε όλα τα στάδια ιεράρχησης των οργανισμών, προσπαθώντας αν αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε αντίσταση στις αλλαγές παρατηρείται στις εταιρείες. Επιπλέον, έχει πραγματοποιήσει διοικητικές αξιολογήσεις.  

Ειδίκευση

HR & Startup Mentoring

EnvolveXL

  • Ομιλητής
  • Εισηγητής Workshop