Ευάγγελος Σιδέρης

Envolve

Σχετικά με τον Σιδέρη Ευάγγελο O Ευάγγελος είναι πιστοποιημένος Personal & Executive Coach (ICF) και στέλεχος λογιστηρίου, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Εργάζεται με άτομα, οργανισμούς και επιχειρηματικές ομάδες, με στόχο την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη και ενδυνάμωση. Το βιωματικό  ταξίδι  προσωπικής του ανάπτυξης αλλά και οι επαγγελματικές του εμπειρίες στο coaching και στον επιχειρηματικό […]